Czarny Kapelusz

10 tekstów – auto­rem jest Czar­ny Ka­pelusz.

Ferie 2013

Gdy śniegiem białym pok­ry­te po­la i lasy,
Z twarzy gdzieś zni­kają smut­ku grymasy.
Świat cały skry­ty pod koc śnieżnobiały,
Wy­daje się lep­szy, cichy i jak­by ospały.

Ludzie jak­by we­sel­si, choć wciąż zabiegani,
Uśmei­chają się nieśmiało do zimowej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 stycznia 2013, 07:32

Kalejdoskop duszy

Wios­na to burza ziele­ni no­wych pragnień,
Wy­nurzo­nych spod zi­my sen­nej powłoki.
Wszys­tko znów jest możli­we i przed nami.

La­to to czas uniesień, od­ważnych marzeń.
Gorące myśli pośród przy­god­nych zdarzeń.

Je­sień to myśli złotych i nostalgii [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 12 stycznia 2013, 09:09

Samotność czasu

Ska­zany na sa­motną tułaczkę przez lata,
Nie pa­mięta już kiedy w drogę wy­ruszył ,
Znużony mo­noto­nią wie­cznej wędrówki,
Ryt­mu nie zmniej­sza choćby na sekundę.

Choć nieraz już do­syć ma tru­du tułaczki,
Nie zna spo­sobu aby móc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 września 2012, 10:01

Możdżer inspire

Odpłynąłem myśla­mi tak da­leko w głąb siebie,
Iż nie pot­ra­fię już powrócić do codzien­ności brzegu.
Sil­na tęskno­ta za od­na­lezieniem praw­dy o sobie,
Tak moc­no po­wiała w mój żagiel myśli i pragnień,
Zry­wając kot­wicę zbu­dowaną z tysięcy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 lipca 2011, 09:02

Sok o smaku miłości

Chciałbym aby nasza miłość była jak sok jednodniowy,
Tak świeża, soczys­ta i bez krop­li wody.
By każda miłości tej krop­la spożyta,
Ser­ca uczuć głod­ne kar­miła do syta. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 lipca 2011, 07:54

Sekwencja uczuć

Se­kun­dy - spojrzenie,
Godzi­ny - znajomość.
Miesiące - przyjaźń,
La­ta - doj­rzała miłość.
Rozłąka - tęsknota.
My - Przeznaczenie. 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 4 lipca 2011, 07:18

* * *

Fraszka na młode­go poetę

Jadąc do pra­cy w po­ran­nym szczycie,
W lus­terku auto­busu dos­trzegłem jak
Płynie mo­je życie.

Siedząc wy­god­nie na pier­wszym siedzeniu,
Bar­dzo dob­rze mogłem się przyjrzeć,
Swe­mu istnieniu.

Kierow­ca w jeździe doświad­czo­ny i obyty,
Zer­kał nie wiedząc czemu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 lipca 2011, 10:05

* * *

Po upad­ku

Te­raz już wiem , że nasze ramiona
Są jak skrzydła anioła,
Które nig­dy nie poz­wolą nam upaść.

Wys­tar­czy za­led­wie je­den ich trzepot
Aby wznieść nas tak wysoko,
By w jed­nej chwi­li dos­trzec sens życia
I ser­ce dru­giego człowieka.

2006 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 30 czerwca 2011, 07:10

Strumień miłości

Przy To­bie czuję, że mo­je ser­ce jest otwarte
I wypływa z niego czys­ty stru­mień miłości.
W Twoją stronę.

Każde je­go bi­cie wy­wołuje ko­lejną fa­le czułości,
Które chce Cię porwać
I wchłonąć do środka.


Mógłbym tak pat­rzeć i pat­rzeć bez końca,
Gdy ran­kiem za­nurzasz się w tym strumieniu.
Do sen­su głębin.
Miłości. 

wiersz • 29 czerwca 2011, 07:55

Myśl to życie

Co­raz pew­niej i dnia każde­go,
Idź do przo­du, nie żałuj niczego.
Gdy prag­niesz moc­no i szczerze,
Nic two­jej nie może op­rzeć się wierze.

Nie bądź sam dla siebie przeszkodą,
Two­je myśli wszys­tko spra­wić mogą.
Wyz­naczaj więc myślom to­ry właściwe,
A cze­ka cię życie dob­re, szczęśliwe. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 27 czerwca 2011, 09:17
Czarny Kapelusz

Ojciec Chrzestny Mario Puzo

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność